Thursday, 4 September 2008

Cefnogaeth Prif Weithredwr Mantell Gwynedd

“….mae Dafydd Iwan wedi bod yn ffigwr allweddol bwysig o fewn y Trydydd Sector yng Ngwynedd a thu hwnt. Bu ei gyfraniad at waith a datblygiad y Trydydd Sector yng Ngwynedd yn sylweddol dros nifer fawr o flynyddoedd. Mae yn ddyn a chanddo weledigaeth arbennig, ac mae ganddo wir ddealltwriaeth o bobl a chymunedau”

Bethan Russell Owen
Prif Weithredwr
Mantell Gwynedd
(cyngor sirol gwirfoddol sy’n gofalu am y Trydydd Sector yng Ngwynedd)

2 comments:

Alun Thomas said...

Da iawn Dafydd Llongyfarchiadau mawr i ti. Pleser oedd clywed canlyniad y bleidlais

Alun ac Ann Thomas Casnewydd

Anonymous said...

http://partiparry.blogspot.com/

please tell me what you think of this new blog thank you i woas considering if youd add me as a link

Enwebwyd gan:

Rwy'n falch iawn i fod wedi fy enwebu ar gyfer swydd y Llywydd gan y canghennau a'r adrannau canlynol:

Cangen Abertawe Gorllewin
Rhanbarth Arfon
Cangen Bontnewydd
Cangen Bro Ingli
Cangen Caerfyrddin
Cangen Canol Rhondda
Cangen Canton/Llandaf/Radyr
Cangen Cwm Cynon
Cangen Dinas Powis
Cangen Dyffryn Ogwen
Rhanbarth Etholaeth Rhondda
Cangen Fairwater
Cangen Llanelli
Cangen Llangyndeyrn
Cangen Pontypridd
Cangen Treherbert
Rhanbarth Ynys Môn