Monday, 21 July 2008

Cefnogaeth gan aelodau cyffredin

Y bobl orau i feirniadu fy mherfformiad fel Llywydd ydi aelodau'r Blaid. Pe hoffech i mi fod yn Llywydd y Blaid, hoffwn wybod pam.

Dyma'r negeseuon diweddaraf o gefnogaeth i mi eu derbyn yn ystod fy ymgyrch i fod yn Llywydd:

“Mae’n anrhydedd gennyf gefnogi Dafydd Iwan yn Llywydd y Blaid. Mae yn rhaid i’r Blaid gael Llywydd sydd yn barod i weithio yn ddiflino trosti, ac sydd a’r gallu i asio ei haelodau at ei gilydd. Mae’n rhaid i’r Llywydd ysbrydoli yr aelodau a chreu y bont rhyngddynt â’r gwleidyddion etholedig. Mae’n rhaid i’r Llywydd fod yn wleidydd o argyhoeddiad. Mae Dafydd yn meddu ar hyn i gyd. Rhown ein cefnogaeth iddo.”
Richard Parry Hughes, Arweinydd Cyngor Gwynedd, 2002 - 08

"Mae Dafydd Iwan yn berson sydd a gweledigaeth: i weld Cymru yn cyflawni ei llawn botensial ac yn cymryd ei lle priodol ymysg cenhedloedd y byd. A hynny er mwyn gweld trefn decach o lywodraethu yng Nghymru ac yn fyd-eang. Trefn yn seiliedig ar gyfiawnder cymdeithasol, cydweithrediad rhyngwladol a heddwch. Ac mae gweledigaeth Dafydd yn fyw trwy ei wleidydda ar bob lefel yng Nghymru a thu hwnt. Wrth i ni edrych ymlaen at y camau nesaf yn ein taith tuag at hunan lywodraeth, mae angen sgiliau Dafydd arnom fel Plaid yn fwy nac erioed. Y gallu i ysbrydoli, y gallu i herio, y gallu i wrando a'r gallu i ddyfalbarhau. Dafydd yw'r dyn i'n harwain ni -aelodau'r Blaid - yn ystod y blynyddoedd cyffrous nesaf."
Cynghorydd Dyfed Edwards, Cyngor Gwynedd

I ddatgan cefnogaeth gyhoeddus imi fel Llywydd ebostiwch eich sylwadau at dafyddiwan@cymru1.net

No comments:

Enwebwyd gan:

Rwy'n falch iawn i fod wedi fy enwebu ar gyfer swydd y Llywydd gan y canghennau a'r adrannau canlynol:

Cangen Abertawe Gorllewin
Rhanbarth Arfon
Cangen Bontnewydd
Cangen Bro Ingli
Cangen Caerfyrddin
Cangen Canol Rhondda
Cangen Canton/Llandaf/Radyr
Cangen Cwm Cynon
Cangen Dinas Powis
Cangen Dyffryn Ogwen
Rhanbarth Etholaeth Rhondda
Cangen Fairwater
Cangen Llanelli
Cangen Llangyndeyrn
Cangen Pontypridd
Cangen Treherbert
Rhanbarth Ynys Môn