Monday, 28 July 2008

Etholiad y Llywydd - Hystingau

Isod ceir manylion yr hystingiadau a drefnwyd ar gyfer etholiad y Llywydd. Tra fo'r hystingiadau'n bwysig, dydyn nhw ddim yn rhoi cyfle i aelodau drafod pynciau mewn unrhyw ddyfnder. Byddaf felly ar gael dros yr haf i drafod gydag aelodau. Mi fyddaf ar stondin y Blaid yn yr Eisteddfod drwy gydol yr wythnos. Byddaf hefyd ym marbeciw Cangen Canton ar ddydd Sul Awst 3ydd (tafarn y Duke of Clarence, Heol Clive o 2 o'r gloch ymlaen). Os oes pynciau llosg gennych yna dewch i gael sgwrs. Fel arall, gall aelodau fy ebostio ar dafyddiwan@cymru1.net

Bangor (Neuadd Powis, Prifysgol Bangor University) 28.07.08 - 7.30pm-8.30pm

Wrecsam (Ystafell Glanyrafon Room, Y Stiwt, Rhosllanerchrugog) 29.07.08 - 7.30pm-8.30pm

Abersytwyth (Gwesty'r Marine Hotel) 30.07.08 - 7.30pm-8.30pm

Llandysilio (Gwesty Nantyffin Hotel) 01.08.08 - 7.30pm- 8.30pm

Caerdydd / Cardiff (Ystafell Taf Suite, Athrofa Chwaraeon Cymru / Welsh Institute of Sport, Sophia Gardens) 2.08.08 - 10.30am-11.30am

Llanelli (Ystafell Lliedi, ger/by Canolfan Samuel Selwyn) 19.08.08 - 7.30pm-8.30pm

Blaenau Ffestiniog (Neuadd Chwaraeon / Sports Hall, Heol Wyn) 20.08.08 - 7.30pm-8.30pm

No comments:

Enwebwyd gan:

Rwy'n falch iawn i fod wedi fy enwebu ar gyfer swydd y Llywydd gan y canghennau a'r adrannau canlynol:

Cangen Abertawe Gorllewin
Rhanbarth Arfon
Cangen Bontnewydd
Cangen Bro Ingli
Cangen Caerfyrddin
Cangen Canol Rhondda
Cangen Canton/Llandaf/Radyr
Cangen Cwm Cynon
Cangen Dinas Powis
Cangen Dyffryn Ogwen
Rhanbarth Etholaeth Rhondda
Cangen Fairwater
Cangen Llanelli
Cangen Llangyndeyrn
Cangen Pontypridd
Cangen Treherbert
Rhanbarth Ynys Môn