Monday, 21 July 2008

Ffermio- mae'n gwarchod amgylchedd, Cefn Gwlad a'n diwylliant

DATGANIAD I'R WASG

Ar drothwy’r Sioe Fawr, mae Llywydd Plaid Cymru wedi gwneud datganiad cryf o blaid amaethyddiaeth, gan bwysleisio fod ein rhwydwaith o ffermydd teulu yng Nghymru yn ffordd o warchod ein hamgylchedd naturiol, cymunedau cefn gwlad, a’n hiaith a’n diwylliant fel Cymry.

Meddai Dafydd Iwan: “ Y camgymeriad sy’n cael ei wneud gan wleidyddion yn rhy aml yw mesur gwerth amaeth fel unrhyw ddiwydiant arall, yn ol trosiant ac elw a nifer swyddi. Ond yr hyn sy’n gwneud ffermio’n wahanol i ddiwydiannau eraill yw ei fod yn cynnal ffordd o fyw, yn cynnal cymunedau, yn fodd i gadw pobl ifanc yng nghefn gwlad, ac ar yr un pryd yn gyfle gwych i warchod ein hetifeddiaeth a’n hamgylchedd naturiol”.

“Wrth gwrs mae pawb yn sylweddoli bellach fod yn rhaid i amaethyddiaeth newid: rhaid rhoi mwy o bwyslais ar gynllunio amgylcheddol, ar amrywio sgiliau ein pobl ifanc, ac ar ychwanegu gwerth i’n cynnyrch a’i farchnata’n fwy effeithiol. Ond yr un pryd, rhaid i wleidyddion sylweddoli na fedrwn ni gynnal cymunedau gwledig na bod yn fwy hunan-gynhaliol mewn bwyd heb ddiwydiant amaethyddol iach a ffyniannus”.

“Dyma pam yr wyf yn croesawu y bwriad i lacio rheolau cynllunio gwledig, a’i gwneud yn haws i adeiladu cartrefi fforddiadwy i bobl leol yn eu cynefin yn nghefn gwlad.”

No comments:

Enwebwyd gan:

Rwy'n falch iawn i fod wedi fy enwebu ar gyfer swydd y Llywydd gan y canghennau a'r adrannau canlynol:

Cangen Abertawe Gorllewin
Rhanbarth Arfon
Cangen Bontnewydd
Cangen Bro Ingli
Cangen Caerfyrddin
Cangen Canol Rhondda
Cangen Canton/Llandaf/Radyr
Cangen Cwm Cynon
Cangen Dinas Powis
Cangen Dyffryn Ogwen
Rhanbarth Etholaeth Rhondda
Cangen Fairwater
Cangen Llanelli
Cangen Llangyndeyrn
Cangen Pontypridd
Cangen Treherbert
Rhanbarth Ynys Môn