Wednesday, 30 July 2008

Cefnogaeth Ymgeiswyr Seneddol

Fel ymgeisyddion seneddol dros Blaid Cymru yn yr etholiad cyffredinol nesaf, edrychwn ymlaen at weld Elfyn Llwyd yn arwain ymgyrch etholiadol lwyddiannus. Mae ganddo'r profiad a'r parch sydd ei angen nid yn unig i arwain yr ymgyrch honno, ond hefyd i arwain grwp mwy o ASau Plaid Cymru yn San Steffan yn y tymor seneddol dilynol.

Dymunwn fynegi ein cefnogaeth i Elfyn Llwyd a Dafydd Iwan yn eu swyddi presennol. Galwn ar aelodau i gefnogi Dafydd Iwan yn yr etholiad mewnol am lywyddiaeth y Blaid, gan ein bod yn argyhoeddedig fod y llywyddiaeth yn swyddogaeth benodol, mewnol yn bennaf, na ellir ei chyfuno'n hwylus gyda swyddogaeth fawr arall yn arweinyddiaeth y blaid oherwydd yr ymrwymiad mawr mewn amser sydd ynghlwm wrth arwain ac wrth weithio gydag adain wirfoddol y blaid.

Myfanwy Davies, Darpar Ymgeisydd Seneddol, Llanelli
Dafydd Trystan, Darpar Ymgeisydd Seneddol, Cwm Cynon
Steffan Lewis, Darpar Ymgeisydd Seneddol, Islwyn

No comments:

Enwebwyd gan:

Rwy'n falch iawn i fod wedi fy enwebu ar gyfer swydd y Llywydd gan y canghennau a'r adrannau canlynol:

Cangen Abertawe Gorllewin
Rhanbarth Arfon
Cangen Bontnewydd
Cangen Bro Ingli
Cangen Caerfyrddin
Cangen Canol Rhondda
Cangen Canton/Llandaf/Radyr
Cangen Cwm Cynon
Cangen Dinas Powis
Cangen Dyffryn Ogwen
Rhanbarth Etholaeth Rhondda
Cangen Fairwater
Cangen Llanelli
Cangen Llangyndeyrn
Cangen Pontypridd
Cangen Treherbert
Rhanbarth Ynys Môn