Friday, 8 August 2008

Is etholiad Cilfynydd

Bydd isetholiad cyngor sir dydd Mawrth nesaf (14 Awst) yn Rhondda Cynon Taf. Cynhelir yr etholiad oherwydd nad oedd yr ymgeisydd Rhyddfrydol a etholwyd yn gallu cymryd ei sedd ar y cyngor. Mae pobl Cilfynydd, pentref bach tu allan i Bontypridd, wedi rhoi croeso mawr i’r Blaid. Roeddwn yn hapus iawn gyda’r ymateb tra roeddwn yn canfasio yna ddydd Llun.

Stuart Fisher, sydd wedi gweithio’n galed ers amser hir dros y Blaid a thros ei gymuned, ydy’n hymgeisydd ni. Pob lwc Stuart - gwn y gwnewch gynghorydd ardderchog.

Os oes amser gennych i ganfasio yng Nghilfynydd yn ystod yr wythnos nesaf, cysylltwch â Geraint Day ar 07769657122.

No comments:

Enwebwyd gan:

Rwy'n falch iawn i fod wedi fy enwebu ar gyfer swydd y Llywydd gan y canghennau a'r adrannau canlynol:

Cangen Abertawe Gorllewin
Rhanbarth Arfon
Cangen Bontnewydd
Cangen Bro Ingli
Cangen Caerfyrddin
Cangen Canol Rhondda
Cangen Canton/Llandaf/Radyr
Cangen Cwm Cynon
Cangen Dinas Powis
Cangen Dyffryn Ogwen
Rhanbarth Etholaeth Rhondda
Cangen Fairwater
Cangen Llanelli
Cangen Llangyndeyrn
Cangen Pontypridd
Cangen Treherbert
Rhanbarth Ynys Môn