Monday, 18 August 2008

Llywydd yn estyn llaw i ieuenctid Belarws

DATGANIAD I'R WASG

Treuliodd Dafydd bnawn heddiw yn ardal Dolgellau gyda phobl ifanc o Belarws sy'n treulio
peth amser yng Nghymru. Mae pob un o'r bobl ifanc hyn wedi diodde salwch difrifol o ganlyniad
i ffrwydrad Chernobyl, a phob haf mae nifer yn dod i Gymru, diolch i rai fel Olwen Davies, Aberystwyth, (Is-Gadeirydd CND Cymru) a welir hefyd yn y llun.

No comments:

Enwebwyd gan:

Rwy'n falch iawn i fod wedi fy enwebu ar gyfer swydd y Llywydd gan y canghennau a'r adrannau canlynol:

Cangen Abertawe Gorllewin
Rhanbarth Arfon
Cangen Bontnewydd
Cangen Bro Ingli
Cangen Caerfyrddin
Cangen Canol Rhondda
Cangen Canton/Llandaf/Radyr
Cangen Cwm Cynon
Cangen Dinas Powis
Cangen Dyffryn Ogwen
Rhanbarth Etholaeth Rhondda
Cangen Fairwater
Cangen Llanelli
Cangen Llangyndeyrn
Cangen Pontypridd
Cangen Treherbert
Rhanbarth Ynys Môn