Thursday, 14 August 2008

Neges o gefnogaeth gan Janet Ryder AC

"Mae Dafydd wedi helpu i ailgysylltu'r blaid gyda'i haelodau ac wedi codi ein hyder. Mae llawer i'w wneud o hyd i baratoi'r blaid ar gyfer yr etholiadau nesaf ac mae angen llywydd sydd wedi ymrwymo i bolisiau chwyldroadol i adeiladu'r blaid a'i haelodau. Dwi'n hyderus bod y gallu gan Dafydd i wneud hyn a dyna pam dwi'n ei gefnogi fel llywydd."


Janet Ryder AC

No comments:

Enwebwyd gan:

Rwy'n falch iawn i fod wedi fy enwebu ar gyfer swydd y Llywydd gan y canghennau a'r adrannau canlynol:

Cangen Abertawe Gorllewin
Rhanbarth Arfon
Cangen Bontnewydd
Cangen Bro Ingli
Cangen Caerfyrddin
Cangen Canol Rhondda
Cangen Canton/Llandaf/Radyr
Cangen Cwm Cynon
Cangen Dinas Powis
Cangen Dyffryn Ogwen
Rhanbarth Etholaeth Rhondda
Cangen Fairwater
Cangen Llanelli
Cangen Llangyndeyrn
Cangen Pontypridd
Cangen Treherbert
Rhanbarth Ynys Môn