Saturday, 23 August 2008

Helen Mary'n cefnogi Dafydd

Dywedodd Helen Mary Jones AC Llanelli mewn datganiad:
"Dwi'n falch o gefnogi ymgyrch Dafydd Iwan i barhau fel Llywydd Plaid Cymru. Credaf fod gan y llywydd ddwy rol allweddol: arwain ac ysbrydoli adain wirfoddol y Blaid, a gweithredu fel dolen gyswllt rhwng yr aelodau a'r arweinyddiaeth. Mae Dafydd yn ddelfrydol ar gyfer y ddwy dasg. Bu bob amser yn ysbrydoliaeth mawr i mi, drwy ein hatgoffa beth yw calon ac enaid y Blaid, a'n hatgoffa am y gwerthoedd radical a'n dyheadau fel cenedl a'n denodd i'r Blaid yn y lle cyntaf.

Rydym wedi gwneud cynnydd mawr yn ystod cyfnod Dafydd fel Llywydd, ac y mae ganddo ran bwysig i'w chwarae wrth inni yrru hyn ymhellach, yn enwedig wrth gefnogi ac ysgogi'r aelodau".

No comments:

Enwebwyd gan:

Rwy'n falch iawn i fod wedi fy enwebu ar gyfer swydd y Llywydd gan y canghennau a'r adrannau canlynol:

Cangen Abertawe Gorllewin
Rhanbarth Arfon
Cangen Bontnewydd
Cangen Bro Ingli
Cangen Caerfyrddin
Cangen Canol Rhondda
Cangen Canton/Llandaf/Radyr
Cangen Cwm Cynon
Cangen Dinas Powis
Cangen Dyffryn Ogwen
Rhanbarth Etholaeth Rhondda
Cangen Fairwater
Cangen Llanelli
Cangen Llangyndeyrn
Cangen Pontypridd
Cangen Treherbert
Rhanbarth Ynys Môn