Friday, 8 August 2008

Jill Evans ASE yn cefnogi Dafydd Iwan yn y ras am lywyddiaeth y Blaid

DATGANIAD I’R WASG – PRESS RELEASE – DATGANIAD I’R WASG Jill Evans ASE / MEP

Plaid Cymru – The Party of Wales yn Senedd Ewrop

I’w ryddhau ar unwaith

Jill Evans ASE yn cefnogi Dafydd Iwan yn y ras am lywyddiaeth y Blaid

Mae ASE Plaid Cymru, Jill Evans, wedi datgan ei chefnogaeth i Dafydd Iwan yn ei ymgyrch i ennill Llywyddiaeth y Blaid, yn dilyn y gyfres o hystyngiadau sydd yn digwydd ar hyn o bryd mewn perthynas â’r swydd.

Dywedodd Jill heddiw:

"Mae Dafydd Iwan wedi bod yn ysbrydoliaeth i bobl drwy Gymru gyfan a thu hwnt. Rwyf innau wedi gweithio gydag ef ar sawl ymgyrch, gan gynnwys nifer yn ymwneud â’r mudiad heddwch. Cyfatebir ei ymroddiad i Gymru a’r iaith Gymraeg gan ei gred angerddol mewn heddwch, cyfiawnder a hawliau dynol.

"Bûm yn gweithio wrth ochr Dafydd yn ystod y pedair blynedd diwethaf yn rhinwedd fy swydd fel Is-Lywydd Plaid Cymru. Mae e’ wedi chwarae rhan hanfodol yn nhwf Plaid Cymru i fod yn rym gwleidyddol deinamig yng Nghymru. Dafydd yw’r cyswllt rhwng aelodau’r blaid ar lawr gwlad a’r tîm arweinyddol ac mae’n hanfodol ei fod yn parhau â’r gwaith yma."

Mae Dafydd Iwan wedi cyflwyno ei faniffesto ar ei wefan: www.dafyddiwan.com

Ail-etholwyd Jill Evans ym mis Gorffennaf yn ddiwrthwynebiad fel Is-Lywydd Plaid Cymru. Mae hi’n cynrychioli Cymru gyfan yn Senedd Ewrop.

diwedd / ends

No comments:

Enwebwyd gan:

Rwy'n falch iawn i fod wedi fy enwebu ar gyfer swydd y Llywydd gan y canghennau a'r adrannau canlynol:

Cangen Abertawe Gorllewin
Rhanbarth Arfon
Cangen Bontnewydd
Cangen Bro Ingli
Cangen Caerfyrddin
Cangen Canol Rhondda
Cangen Canton/Llandaf/Radyr
Cangen Cwm Cynon
Cangen Dinas Powis
Cangen Dyffryn Ogwen
Rhanbarth Etholaeth Rhondda
Cangen Fairwater
Cangen Llanelli
Cangen Llangyndeyrn
Cangen Pontypridd
Cangen Treherbert
Rhanbarth Ynys Môn