Wednesday, 13 August 2008

Dathlu 50 mlynedd yn y Blaid

Diolch i bawb a ddaeth i stondin y Blaid ar y Maes Ddydd Gwener i'r parti pen-blwydd! Prif bwrpas hyn wrth gwrs yw tynnu sylw at y ffaith fod nifer ohonom wedi bod yn ymgyrchu am sbel go hir, ond rhaid peidio gorffwys ar ein rhwyfau. Mae rhai blynyddoedd o waith caled eto o'n blaenau cyn y gwelwn y Gymru Rydd. Ond diolch eto am ddod i'r parti - ac roedd y gacen yn dda!

Diolch hefyd i bawb a ddaeth i Glwb y Llywydd yn ein swyddfa newydd Nos Iau. Cafwyd noson i'w chofio yng nghwmni'r gwesteion arbennig, Mari Gravell a'r merched Manon a Gwenan. Cafwyd atgofion digri a dwys, a thra phwrpasol gan Lis Miles yr actores a'r Bleidwraig frwd, a chaneuon hyfryd gan y gantores o Gaerdydd Heather Jones.

No comments:

Enwebwyd gan:

Rwy'n falch iawn i fod wedi fy enwebu ar gyfer swydd y Llywydd gan y canghennau a'r adrannau canlynol:

Cangen Abertawe Gorllewin
Rhanbarth Arfon
Cangen Bontnewydd
Cangen Bro Ingli
Cangen Caerfyrddin
Cangen Canol Rhondda
Cangen Canton/Llandaf/Radyr
Cangen Cwm Cynon
Cangen Dinas Powis
Cangen Dyffryn Ogwen
Rhanbarth Etholaeth Rhondda
Cangen Fairwater
Cangen Llanelli
Cangen Llangyndeyrn
Cangen Pontypridd
Cangen Treherbert
Rhanbarth Ynys Môn