Tuesday, 12 August 2008

Sioe ("Primin") MonYmunodd Dafydd Iwan heddiw gyda Dylan Rees, Darpar Ymgeisydd Seneddol y Blaid ar Ynys Mon, ar ran olaf ei daith brotest oamgylch y swyddfeydd post ar yr ynys sy'n cael eu bygwth gan gynlluniau'r llywodraeth. Cyrhaeddodd y ddau Gae Primin Mon i gael eu croesawu gan Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog Cymru ac AC Ynys Mon, a thorf o gefnogwyr. Roedd aelodau o'r Moniars yno i'w cyfarch gyda chan brotest newydd dros gadw'r Swyddfeydd Post.

No comments:

Enwebwyd gan:

Rwy'n falch iawn i fod wedi fy enwebu ar gyfer swydd y Llywydd gan y canghennau a'r adrannau canlynol:

Cangen Abertawe Gorllewin
Rhanbarth Arfon
Cangen Bontnewydd
Cangen Bro Ingli
Cangen Caerfyrddin
Cangen Canol Rhondda
Cangen Canton/Llandaf/Radyr
Cangen Cwm Cynon
Cangen Dinas Powis
Cangen Dyffryn Ogwen
Rhanbarth Etholaeth Rhondda
Cangen Fairwater
Cangen Llanelli
Cangen Llangyndeyrn
Cangen Pontypridd
Cangen Treherbert
Rhanbarth Ynys Môn