Monday, 11 August 2008

Tibet Rhydd

Rhoddodd agoriad y Gemau Olympaidd gyfle imi alw unwaith eto am yr hawl i hunan lywodraeth i bobl Tibet ac am ail sefydlu eu hawliau dynol. Mae penderfyniad yr awdurdodau Tsieineaidd i wahardd baneri cenhedloedd di-wladwriaeth yn gysylltiedig â Thibet. Dylid bod hawl gan athletwyr o Gymru ddangos y Ddraig Goch yn lle Jac yr Undeb. Yr unig ffordd i sicrhau hyn yn y dyfodol ydi i gael tîm Olympaidd Cymreig.

No comments:

Enwebwyd gan:

Rwy'n falch iawn i fod wedi fy enwebu ar gyfer swydd y Llywydd gan y canghennau a'r adrannau canlynol:

Cangen Abertawe Gorllewin
Rhanbarth Arfon
Cangen Bontnewydd
Cangen Bro Ingli
Cangen Caerfyrddin
Cangen Canol Rhondda
Cangen Canton/Llandaf/Radyr
Cangen Cwm Cynon
Cangen Dinas Powis
Cangen Dyffryn Ogwen
Rhanbarth Etholaeth Rhondda
Cangen Fairwater
Cangen Llanelli
Cangen Llangyndeyrn
Cangen Pontypridd
Cangen Treherbert
Rhanbarth Ynys Môn