Wednesday, 16 July 2008

Neges gan Dafydd

Diolch i bawb sydd wedi fy enwebu, ac i bawb am y negeseuon o gefnogaeth. Wrth fynd o gwmpas Cymru dros yr wythnosau diwethaf, cefais dderbyniad twymgalon, ac rwy'n berffaith sicr y gallwn gryfhau'r Blaid gyda'n gilydd.

A'r hyn sydd wedi codi nghalon yn fwy na dim yw gweld y bobl ifanc yn closio mwyfwy at y Blaid. Dyw hi ddim wedi bod yn gyfnod hawdd i Cymru X, ond nawr dwi'n teimlo fod yr amser yn iawn i mi a Cymru X gyda'n gilydd ddenu mwy o bobl ifanc i ymgyrchu gyda'r Blaid.

Rhaid inni ddefnyddio'r Llywyddiaeth i greu pont gref rhwng aelodau llawr gwlad (sef y chi a fi) a'n haelodau etholedig. felly defnyddiwch fi fel eich cyfrwng i gael eich neges drosodd.

Edrychaf ymlaen i'ch gweld yn ystod yr ymgyrch,

Dafydd.

No comments:

Enwebwyd gan:

Rwy'n falch iawn i fod wedi fy enwebu ar gyfer swydd y Llywydd gan y canghennau a'r adrannau canlynol:

Cangen Abertawe Gorllewin
Rhanbarth Arfon
Cangen Bontnewydd
Cangen Bro Ingli
Cangen Caerfyrddin
Cangen Canol Rhondda
Cangen Canton/Llandaf/Radyr
Cangen Cwm Cynon
Cangen Dinas Powis
Cangen Dyffryn Ogwen
Rhanbarth Etholaeth Rhondda
Cangen Fairwater
Cangen Llanelli
Cangen Llangyndeyrn
Cangen Pontypridd
Cangen Treherbert
Rhanbarth Ynys Môn